Sadjenje biljaka

Prenošenjem projekta na teren i sađenjem biljaka bave se radnici Plantinga sa višegodišnjim iskustvom, predvođeni stručnim licima.

Naš savet je uvek da se sadnja drveća obavlja krajem jesenjeg perioda kada se vegetacija završava, lišće opadne, sokovi u biljci prestanu da struje, a biljka prirodno uđe u fazu mirovanja. Taj period mirovanja se završava sredinom/krajem marta za naše klimatsko područje, tako da je naša preporuka da se biljke sade od kasne jeseni do ranog proleća.

Neretko smo u situaciji da imamo ozelenjavanje u prolećnim i letnjim mesecima i tada radimo isključivo sa drvećem i ostalim biljkama u kontejneru (saksiji), što nam omogućava da sačuvamo korenov sistem I na taj način obezbedimo potpuni prijem.
Image